IN SITU kunnostus

Maaperän ja pohjaveden kunnostus IN SITU menetelmillä on oikein valittuna kustannustehokas ja alueen nykyistä tai tulevaa käyttöä häiritsemätön pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostusmenetelmä. Täydennettynä hotspot alueiden massanvaihdolla, massojen ON SITE käsittelyllä, pohjaveden suojaus- tai ohjausratkaisuilla, luontaisen puhdistumisen menetelmillä tai riskinarviolla voidaan haastava ja laaja-alainenkin kunnostuskohde saattaa ihmisille ja ympäristölle turvalliseksi. Engwater osaa tuoda kunnostushankkeeseesi vahvan […]

Lue lisää