Engwater tarjoaa asiantuntija-apua kaivantovesien käsittelyyn. Maa- ja infrarakennustyömailla on monesti tarve poistaa kaivantoihin valuvaa tai suotautuvaa työmaavettä. Ennen johtamista maastoon, vesistöön tai jätevedenpuhdistamolle on vedestä poistettava haitta-aineita. Yleensä vähintään kiintoainetta on poistettava tai pH-arvoa säädettävä ja erityisesti pilaantuneen maan massanvaihtotyömailla tulee vedestä poistaa kemiallisia epäpuhtauksia kuten öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja tai muuta orgaanista ja epäorgaanista haitta-ainetta. Engwater on apunasi näiden haasteiden ratkaisemisessa tarjouksesta toteutukseen. Tuemme laitteistojen suunnittelussa, avustamme tarjous- ja toteutusvaiheessa ja tarvittaessa toteutamme käsittelyn palveluna käyttöönotosta loppuraportointiin.

#öljynerotus #kiintoaineenpoisto #pH-säätö #aktiivihiilisuodatus

#työmaavesi #kaivantovesi #öljyvesi