Palvelut jäte- ja ympäristöyhtiöille

Engwater tarjoaa asiantuntija-apua jäte- ja ympäristöhuoltoyhtiöille. Vesienkäsittely on oleellinen osa ympäristö- ja jätehuoltoa. Jätteen mukana tulee usein vettä ja jätteitä prosessoitaessa on tarve erottaa kiintoaine ja neste toisistaan ja käsitellä ne omina jakeinaan. Tehokas nesteen ja kiintoaineen erotus parantaa resurssitehokkuutta, pienentää kustannuksia ja käsittelyn hiilijalanjälkeä sekä vapauttaa kapasiteettia kiinteän jätteen käsittelyyn.  Jätteestä liukenee veteen haitta-aineita, jotka on poistettava vedestä ennen sen […]

Lue lisää
Palvelut prosessi­teollisuudelle

Muutos on mahdollisuus. Engwaterin asiantuntijaosaaminen on teollisuuden tukena.  Tuotantoprosessien laajentuessa, lisääntyessä ja muuttuessa tai lupaehtojen kiristyessä on tarve päivittää vesienkäsittelyratkaisu ajan tasalle. Usein kaikkea ei tarvitse uusia, vaan olemassa olevaa optimoimalla päästään kustannustehokkaaseen ratkaisuun. Engwaterin vahva käytännön osaaminen teollisuusjätevesien käsittelystä, käsittelyratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vedenkäsittelypalvelusta on tukenasi näissä muutostilanteissa. Yhteistyöverkoston kautta hoituu myös vesienkäsittelystä […]

Lue lisää
Palvelut rakennusliikkeille

Engwater tarjoaa asiantuntija-apua kaivantovesien käsittelyyn. Maa- ja infrarakennustyömailla on monesti tarve poistaa kaivantoihin valuvaa tai suotautuvaa työmaavettä. Ennen johtamista maastoon, vesistöön tai jätevedenpuhdistamolle on vedestä poistettava haitta-aineita. Yleensä vähintään kiintoainetta on poistettava tai pH-arvoa säädettävä ja erityisesti pilaantuneen maan massanvaihtotyömailla tulee vedestä poistaa kemiallisia epäpuhtauksia kuten öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja tai muuta orgaanista ja epäorgaanista haitta-ainetta. Engwater on apunasi näiden haasteiden ratkaisemisessa tarjouksesta toteutukseen. Tuemme laitteistojen […]

Lue lisää
Vuokralaitteistot

Engwater tarjoaa siirrettävät vuokralaitteistot kaivantovesien käsittelyyn. Tarjolla on laitteistoja mm. nesteen ja kiintoaineen erotukseen, öljynerotukseen ja liuenneiden orgaanisten epäpuhtauksien poistoon aktiivihiilisuodatuksella. Toimitamme laitteistot työmaalle, asennamme ne käyttökuntoon ja annamme käytön aikaisen asiantuntijapalvelun. Hoidamme halutessanne laitteiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelyn puolestanne. Avustamme myös tarvittaessa keskusteluissa viranomaisen tai vastaanottajan jätevedenpuhdistamon kanssa. Kysy lisää vapaana olevista laitteista. #siirrettävä […]

Lue lisää
IN SITU kunnostus

Maaperän ja pohjaveden kunnostus IN SITU menetelmillä on oikein valittuna kustannustehokas ja alueen nykyistä tai tulevaa käyttöä häiritsemätön pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostusmenetelmä. Täydennettynä hotspot alueiden massanvaihdolla, massojen ON SITE käsittelyllä, pohjaveden suojaus- tai ohjausratkaisuilla, luontaisen puhdistumisen menetelmillä tai riskinarviolla voidaan haastava ja laaja-alainenkin kunnostuskohde saattaa ihmisille ja ympäristölle turvalliseksi. Engwater osaa tuoda kunnostushankkeeseesi vahvan […]

Lue lisää