Palvelut rakennusliikkeille

Engwater tarjoaa asiantuntija-apua kaivantovesien käsittelyyn. Maa- ja infrarakennustyömailla on monesti tarve poistaa kaivantoihin valuvaa tai suotautuvaa työmaavettä. Ennen johtamista maastoon, vesistöön tai jätevedenpuhdistamolle on vedestä poistettava haitta-aineita. Yleensä vähintään kiintoainetta on poistettava tai pH-arvoa säädettävä ja erityisesti pilaantuneen maan massanvaihtotyömailla tulee vedestä poistaa kemiallisia epäpuhtauksia kuten öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja tai muuta orgaanista ja epäorgaanista haitta-ainetta. Engwater on apunasi näiden haasteiden ratkaisemisessa tarjouksesta toteutukseen. Tuemme laitteistojen […]

Lue lisää